Hur lång är en mile?

Hur lång är en mile?

  1. 1609,344 meter
  2. 10 mil
  3. 100 km
Rätt svar:

En mile är 1609,344 meter.

Fördjupning i: Hur lång är en mile

Mile är en längdenhet som alltså är exakt 1609,344 meter. Mile är den enheten man oftast mäter längre avstånd i USA.

Andra frågor relaterade till: Hur lång är en mile?

25 Sep 2023