Stavas det - Det samma, detsamma eller desamma?

Stavas det - Det samma, detsamma eller desamma? Det vi vill skriva i detta exempel är alltså samma sak.

  1. Det samma
  2. Detsamma
  3. Desamma

Rätt svar:

Detsamma. Till exempel "Tack för trevlig sällskap. Ja tack detsamma.".

Fördjupning i Stavas det - Det samma, detsamma eller desamma?

Den korrekta stavningen är att det stavas detsamma. Alltså inte det samma eller desamma.

I det svenska språket skrivs uttrycket som "detsamma". "Det samma" och "desamma" är inte korrekta former. "Detsamma" används för att hänvisa till något som tidigare nämnts eller underförståtts i samtalet eller texten.

Exempel på användning:

  • Person A: "Jag tycker mycket om choklad."
  • Person B: "Jag känner detsamma."

I det här exemplet betyder "detsamma" att person B också tycker mycket om choklad, precis som person A.

"Det" i "detsamma" syftar på det som tidigare har nämnts, och "samma" betyder att känslorna, åsikterna, osv. matchar det tidigare nämnda.

En viktig sak att notera är att "detsamma" ofta används som en kort svar, särskilt i uttryck som "detsamma" eller "tack detsamma", vilket är ett sätt att ömsesidigt återge en hälsning, tack, eller liknande uttryck.

Exempel på användning:

  • Person A: "Ha en bra dag!"
  • Person B: "Tack, detsamma!"

Här betyder "detsamma" att person B också önskar att person A har en bra dag.

Synonymer till detsamma

Samma sak, dito, lika.


Kontakta oss om Stavas det - Det samma, detsamma eller desamma?

Om du upptäcker något fel här ovan så får du gärna säga till genom att kontakta oss i formuläret som du hittar här. Säg gärna så exakt som möjligt vad det gäller så vi enkelt kan hitta det och rätta till det.

Kategori: Språk, Svenska

21 May 2024