Stavas det - Det samma, detsamma eller desamma?

Stavas det - Det samma, detsamma eller desamma?

  1. Det samma
  2. Detsamma
  3. Desamma
Rätt svar:

Desamma.

Fördjupning i Stavas det - Det samma, detsamma eller desamma?

Den korrekta stavningen är att det stavas desamma. Alltså inte det samma eller detsamma. Inget t är med. Desamma är alltså plural av densamme och ska alltså inte förväxlas med detsamma - gör det med detsamma - det vill säga synonym till genast.


Kategori: Språk, Svenska

22 okt 2020