Vilket datum är Lucia?

Vilket datum är Lucia?

  1. 13 december
  2. 24 december
  3. 10 december

Rätt svar: Kan tyckas vara en väldigt enkel fråga men faktum är att inte alla vet om vilket datum det är. Men rätt svar är 13 december varje år.

7 Dec 2017