Hur lång är en fot?

Hur lång är en fot?

  1. 2,54 cm
  2. 1,54 cm
  3. 1 m
Rätt svar:

En fot är exakt 0,0254 meter. Det vill säga 2,54cm.

Fördjupning i: Hur lång är en fot?

Att en fot är exakt 0,0254 meter fastslogs först av USA och samväldet (mellanstatlig organisation bestående av 53 självständiga länder) på 1950-talet och finns nu definierad i en ISO-standard och är alltså en internationella foten.

Andra frågor relaterade till: Hur lång är en fot?

9 jan 2021