Vilka var medlemmar i Beatles?

Vilka var medlemmar i Beatles?

  1. John Lennon, Paul McCartney.
  2. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison.
  3. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison och Ringo Starr

Rätt svar: Ja det är alltså alla som är rätt svar. Det vill säga nr 3 där alla John Lennon, Paul McCartney, George Harrison och Ringo Starr är med.

19 Feb 2018