Vilket var det tredje ståndet?

Vilket var det tredje ståndet?

  1. Det ofrälse ståndet
  2. Adeln
  3. Präster och biskopar
Rätt svar:

Det var de ofrälsta som tillhörde det tredje ståndet.

Fördjunping i: Vilket var det tredje ståndet

Det tredje ståndet bestod av de ofrälsta medan det första ståndet bestod av präster och biskopar och det andra ståndet var adeln.

23 Nov 2023