Vilket land föddes Albert Einstein i?

Vilket land föddes Albert Einstein i?

  1. Sverige
  2. USA
  3. Tyskland

Rätt svar:

Albert Einstein föddes i Tyskland.

Fördjupning i: Vilket land föddes Albert Einstein i?

Albert Einstein föddes den 14 mars 1879 i Ulm, i kungariket Württemberg i Tyska kejsardömet.

Einstein är mest känd för sin relativitetsteori, en grundläggande del av modern fysik. Han blev en framstående fysiker och nobelpristagare och hans arbete har fortfarande betydande inverkan på vårt vetenskapliga förståelse idag.

Einstein blev amerikansk medborgare 1940, efter att ha lämnat Tyskland 1933 när Hitler kom till makten. Han tillbringade resten av sitt liv i USA, där han arbetade vid Institute for Advanced Study i Princeton, New Jersey, tills han gick i pension.

Så även om han föddes i vad vi nu kallar Tyskland, spelade hans liv och arbete ut på en internationell scen, med betydande tid spenderad i Schweiz och USA.


30 Mar 2024