Vilket företag har Livet har sina goda stunder som slogan?

Vilket företag har Livet har sina goda stunder som slogan? Eller har haft beroende på när du läser frågan..

  1. Kex Choklad
  2. McDonalds
  3. Pripps

Rätt svar: McDonalds har eller har haft sloganen Livet har sina goda stunder som slogan i sina reklam.

20 Feb 2018