Vilket år upptäcktes gravitationen?

Vilket år upptäcktes gravitationen?

  1. 1600-talet
  2. 1700-talet
  3. 1800-talet

Rätt svar:

Gravitationen upptäcktes under 1600-talet.

Fördjupning i: Gravitationens upptäckt

Gravitationen, eller den kraft som drar föremål mot varandra, är en av de mest grundläggande krafterna i universum. Idén om att det finns en kraft som påverkar föremål har funnits sedan antiken, men det var inte förrän på 1600-talet som Isaac Newton utvecklade en teori om gravitationen som kunde förklara dess verkan på en mer vetenskaplig nivå.

Newtons teori om gravitationen beskriver hur två föremål dras mot varandra på grund av deras massa och avståndet mellan dem. Ju större massan är och ju närmare de är varandra, desto starkare blir dragningskraften. Detta förklarar varför till exempel jorden drar till sig månen och varför äpplen faller mot marken.

Newtons teori om gravitationen var banbrytande och används fortfarande idag för att beskriva många av universums krafter och fenomen. Även om teorin har vidareutvecklats och förfinats av senare forskare, är Newton fortfarande känd som en av de stora pionjärerna inom fysiken.

Således kan vi konstatera att gravitationen upptäcktes under 1600-talet, tack vare Isaac Newtons arbete.

29 Mar 2023