Vilket år fick kvinnor rösträtt i Sverige?

Vilket år fick kvinnor rösträtt i Sverige?

Svar: 1921 fick kvinnor rösträtt i Sverige.

14 jul 2017