Vilket år fick kvinnor rösträtt i Sverige?

Vilket år fick kvinnor rösträtt i Sverige?

  1. 1921
  2. 1919
  3. 1965
Rätt svar:

1921 fick kvinnor rösträtt i Sverige.

Fördjupning i Vilket år fick kvinnor rösträtt i Sverige?

24 maj 1919 så fattade äntligen riksdagen beslut om att ge kvinnor rösträtt. Att det var så kort tid sedan känns helt galet men så är det tyvärr. Sedan dröjde det till 1921 innan kvinnor fick rösta.

14 Jul 2020