Vilket är det längsta ordet som finns i svenska språket enligt Svenska Akademiens ordlista?

Vilket är det längsta ordet som finns i svenska språket enligt Svenska Akademiens ordlista?

  1. Realisationsvinstbeskattning
  2. Nordöstersjökustartilleriflygspaningssimulator-anläggningsmaterielunderhållsuppföljningssystemdiskussionsinläggsförberedelsearbeten
  3. Röntgenkontrastundersökning

Rätt svar:

Nordöstersjökustartilleriflygspaningssimulator-anläggningsmaterielunderhållsuppföljningssystemdiskussionsinläggsförberedelsearbeten är det längsta ordet som finns i svenska språket enligt Svenska Akademiens ordlista.

Fördjupning i: Vilket är det längsta ordet som finns i svenska språket enligt Svenska Akademiens ordlista?

Nordöstersjökustartilleriflygspaningssimulator-anläggningsmaterielunderhållsuppföljningssystemdiskussionsinläggsförberedelsearbeten är det längsta ordet som finns i svenska språket enligt Svenska Akademiens ordlista. Ordet är sammansatt av 98 bokstäver och används sällan i praktiskt språkbruk. Ordet är sammansatt av flera ord som alla är relaterade till militär verksamhet och teknik. Andra exempel på långa svenska ord är ord som "realisationsvinstbeskattning", "röntgenkontrastundersökning" och "miljöövervakningsprogram".

8 Apr 2022