Vilket år föll Berlinmuren?

Vilket år föll Berlinmuren?

  1. 1961
  2. 1989
  3. 1991

Rätt svar:

Berlinmuren föll år 1989.

Fördjupning i: Vilket år föll Berlinmuren?

Berlinmuren, en symbol för det Kalla kriget, uppfördes 1961 och separerade Väst- och Östberlin. Dess fall den 9 november 1989 markerade inte bara återföreningen av Berlin utan också början på slutet för Sovjetunionens kontroll över Östeuropa.

Murens fall var en händelse som sände chockvågor genom hela världen och blev en viktig symbol för frihet och förändring. Händelsen följde på månader av civila protester och en ökande migration av östtyskar till väst via gränsöppningar i andra Östblockländer.

Detta historiska ögonblick ledde till Tysklands återförening året efter och banade väg för en ny era i europeisk och världspolitik. Det har sedan dess blivit en central punkt i studiet av modern historia och internationella relationer.


12 Jun 2024