Hur många ben har en fästing?

Hur många ben har en fästing?

  1. Mellan 6 till 8 ben
  2. Mellan 16 till 18 ben
  3. Mellan 3 till 6 ben
Rätt svar:

En fästing har 6 ben när den födds och sedan ska den få 8 ben till slut. Så det rätta svaret ska vara att den har 6 till 8 ben.

Fördjupning i Hur många ben har en fästing?

En fästring lever ungefär 2-3år. Fästingen trivs bäst på fuktiga och skuggia områden så om du vill ha en fästingfri tomt bör du försöka ha så mycket sol som möjligt och klicka gräs och växtligheter hela tiden.

2 Jul 2023