Vilken svensk uppfinnare skapade dynamiten?

Vilken svensk uppfinnare skapade dynamiten?

  1. Alfred Nobel
  2. Gustaf Dalén
  3. John Ericsson

Rätt svar:

Alfred Nobel är den svenska uppfinnaren som skapade dynamiten.

Fördjupning i: Vilken svensk uppfinnare skapade dynamiten?

Alfred Nobel, känd för att ha uppfunnit dynamiten, var en framstående svensk uppfinnare, kemist och filantrop. Nobel föddes i Stockholm och ägnade sitt liv åt experiment och innovationer inom kemins område. Dynamitens uppfinning, en säkrare och stabilare form av nitroglycerin, revolutionerade bygg- och gruvindustrin på 1800-talet.

Nobel uppfann dynamiten 1867 och patentregistrerade den. Dynamit blev snabbt populärt världen över på grund av dess effektivitet och relativt säkra hantering jämfört med tidigare sprängämnen. Nobel använde sin förmögenhet för att skapa Nobelprisen, inklusive det välkända fredspriset, vilka årligen delas ut till individer eller organisationer som bidragit betydande till mänskligheten inom olika områden som litteratur, fysik, kemi, medicin och fred.


8 Feb 2024