Världens största land till ytan?

Världens största land till ytan?

  1. Ryssland
  2. Kanada
  3. USA
Rätt svar:

Ryssland är världens största land till ytan.

Fördjupning i: Världens största land till ytan?

Det är Ryssland som är världens störst land vad gäller ytan och dom har hela 17.098.242 i jämförelse med Kanadas 9.984.670 och USAs 9.845.772. Så nästan dubbelt så stor som USA alltså.

Vill du ha fler quiz och tipspromenader om geografi kan du klicka på det i menyn. Där kan du sedan via filter ta fram det som du vill fördjupa dig i.


Kategori: Geografi, Världen, Ryssland

11 Dec 2020