Världens största land till ytan?

Världens största land till ytan?

  1. Ryssland
  2. Kanada
  3. USA
Rätt svar:

Ryssland är världens största land till ytan.

Fördjupning i: Världens största land till ytan?

Ryssland är inte bara världens största land till ytan, men dess storlek på 17.098.242 kvadratkilometer innebär också att det täcker mer än en åttondel av jordens bebodda landyta. Denna enorma utsträckning innebär att Ryssland sträcker sig över 11 tidszoner och har en varierad geografi som inkluderar omfattande tundror, skogar och bergskedjor. Dessutom gränsar Ryssland till 14 länder, vilket är fler än något annat land i världen.

I jämförelse är Kanadas yta på 9.984.670 kvadratkilometer och USA:s på 9.845.772 kvadratkilometer betydligt mindre. Det är intressant att notera att Rysslands yta är nästan dubbelt så stor som USA:s, vilket ger en uppfattning om dess enorma storlek. Rysslands storlek har också spelat en betydande roll i dess historia, kultur och geopolitik, påverkande allt från militära strategier till transport och infrastruktur.

Geografiskt varierar Ryssland från de vidsträckta sibiriska tajgaskogarna till de södra bergskedjorna vid Kaukasus. Landet rymmer även några av världens största floder, som Volga och Jenisej, samt några av de största sjöarna, till exempel Bajkalsjön.


Kategori: Geografi, Världen, Ryssland, USA, Kanada


22 Dec 2023