Vilket är världens minsta land?

Vilket är världens minsta land?

  1. Vatikanstaten
  2. Monaco
  3. Nauru

Rätt svar:

Världens minsta land är Vatikanstaten. Det är en oberoende stadstat enklav inom Rom, Italien, och täcker en yta på endast cirka 44 hektar.

Fördjupning i: Världens minsta land

Vatikanstaten är inte bara känd som det minsta landet till ytan utan även som den heliga stolen, katolska kyrkans andliga och administrativa centrum. Landet har en unik status som erkänns internationellt och spelar en viktig roll i globala religiösa och diplomatiska angelägenheter. Trots sin lilla storlek, är Vatikanstaten hem för värdefulla kulturella och religiösa skatter, däribland Sixtinska kapellet och Peterskyrkan.


5 Mar 2024