Vad för djur är en oxhackare?

Vad för djur är en oxhackare?

  1. Skalbagge
  2. Oxe som är över 5år
  3. Fågel
Rätt svar:

Oxhackare är en fågel.

Fördjunping i: Vad för djur är en oxhackare

Oxhackaren ses ofta på ryggen av däggdjur där den fångar insekter. Du har säkert sett den om du tittat på naturprogram och sett fåglar sitta på ryggen på stora däggdjur. Oxhackare äter insekter och deras larver. Den rödnäbbad oxhackaren har röd näbb och den gulnäbbade oxhackaren har gul näbb. Den bygger bon med hår från samma däggdjur som den tar insekter från och håller ofta till i håligheter. Honan lägger cirka 2-3 ägg åt gången. Oxhackarens naturliga hemvist är savanner i östra Afrika söder om Sahara.


Kategori: Djur, Natur

30 Sep 2023