Vad betyder rullebör? (skånska)

Vad betyder rullebör? (skånska)

  1. Kebabrulle
  2. Skottkärra
  3. Toarulle

Rätt svar:

Rullebör betyder Skottkärra.

Fördjupning i: Vad betyder rullebör?

Rullebör är det skånska ordet för skottkärra. I danmark heter det trillebør och det är inte sällan skånskan lånar av danskan. Ordet bör i rullebör står för bära.

Tips gärna om fler frågor liknande denna om rullebör

Om du har tips på frågor som liknar denna om rullebör - eller något helt annat - så får du gärna maila in din fråga. Du ser kontaktforumläret i menyn.


27 Jul 2023