Vad är en pandemi?

Vad är en pandemi?

 1. När över 100 personer dör av en ny sjukdom
 2. När en infektionssjukdom drabbar 50% av ett land.
 3. När en infektionssjukdom sprids över stora delar av världen och där infektionssjukdomen drabbar en stor andel av befolkningen i varje land.
Rätt svar:

När en infektionssjukdom drabbar en stor del av befolkningen i stora delar av världen.

Fördjupning i: Vad är en pandemi?

Drabbar det bara ett enskilt land så heter det istället epidemi.

Exempel på pandemier:

 • Justinianska pesten
 • Digerdöden
 • Pesten
 • Den första kolerapandemin
 • Den andra kolerapandemin
 • Den tredje kolerapandemin
 • Ryska snuvan
 • Spanska sjukan
 • Asiaten
 • Hongkonginfluensan
 • H1N1-utbrottet
 • Coronaviruspandemin
13 Jan 2020