Vad är en oligark?

Vad är en oligark?

  1. Fåmannavälde
  2. En person som har trädvård som yrke
  3. En person som inte är fransk men som ändå har ett stort intresse för det franska språket och kulturen.
Rätt svar:

Oligarki är ett politiskt begrepp som syftar på fåmannavälde. Så svarade nummer ett så hade du alltså rätt.

Fördjupning i: Vad är en oligark?

Oligark ska ha myntats under den klassiska grekiska eran och kommer från grekiskans oligos som betyder få och grekiskans archo som betyder härska. Det är ett fåtal personer som styr och har tillgångarna. Ryssland och Ukraina är två länder som ofta förekommit när man pratar oligarki.

17 May 2023