Vad är cement gjort av?

Vad är cement gjort av?

  1. Finmalen kalksten och lera
  2. Finmalen asfalt och grus
  3. Finmalen cembalon

Rätt svar:

Cement är gjort av finmalen kalksten och lera.

Fördjupning i: Vad är cement gjort av?

Det framställs genom att värma upp dessa två tillsammans till en temperatur av 1450°C. Kina är den överlägset största producenten av cement.

Cembalon är ett instrument. Ett klaverinstrument för att vara exakt. Och någon finmalen cembalon ingår inte i cement.


Kontakta oss om Vad är cement gjort av

Kontakta oss om Vad är cement gjort av på den här sidan. Hittar du något faktafel blir vi glada om du vill säga till om det så vi kan rätta till det.

22 May 2021