Vad är cement gjort av?

Vad är cement gjort av?

  1. Finmalen kalksten och lera
  2. Finmalen asfalt och grus
  3. Finmalen cembalon

Rätt svar:

Cement är gjort av finmalen kalksten och lera.

Fördjupning i: Vad är cement gjort av?

Det framställs genom att värma upp dessa två tillsammans till en temperatur av 1450°C. Kina är den överlägset största producenten av cement.

Cembalon är ett instrument. Ett klaverinstrument för att vara exakt. Och någon finmalen cembalon ingår inte i cement.

9 dec 2020