Sveriges landskap - Hur många är det?

Sveriges landskap - Hur många är de? Om du vill få pluspoäng får du väldigt gärna även räkna upp de för dig själv. Men här säker vi hur många landskap till finns i Sverige till antalet.

  1. 25 landskap
  2. 21 landskap
  3. 18 landskap

Svar: Det rätt antalet svenska landskap är 25. Och det ska inte blandas ihop med län som är 21.

27 Aug 2019