När startade franska revolutionen?

När startade franska revolutionen?

  1. 1789
  2. 1589
  3. 1901
Rätt svar:

Den franska revolutionen startade år 1789.

Fördjupning i: När startade franska revolutionen?

Franska revolutionen, en av de mest betydelsefulla händelserna i modern historia, startade år 1789. Denna epokgörande omvälvning inleddes med Stormningen av Bastiljen den 14 juli 1789, en händelse som ofta anses som revolutionens symboliska början. Revolutionen var ett resultat av en kombination av ekonomisk kris, sociala spänningar, och politiskt missnöje mot det absoluta monarkin och det orättvisa ståndssamhället.

Denna period präglades av radikala politiska förändringar, upphävandet av monarkin och införandet av republik, samt genomgripande sociala reformer. Revolutionens inflytande sträckte sig långt utanför Frankrikes gränser, och dess ideal om frihet, jämlikhet och broderskap kom att påverka inte bara Europa utan hela världen. Den franska revolutionen var en tid av stora omvälvningar och förändringar som lade grunden för moderna demokratiska och republikanska styrelseskick.


25 Nov 2023