När startade andra världskriget?

När startade andra världskriget?

  1. 1939
  2. 1914
  3. 1950

Rätt svar:

Andra världskriget startade den 1 september 1939.

Fördjupning i: När startade andra världskriget?

Andra världskriget, en av de mest ödeläggande konflikterna i mänsklighetens historia, inleddes när Nazi-Tyskland invaderade Polen den 1 september 1939. Detta ledde till att Storbritannien och Frankrike förklarade krig mot Tyskland. Kriget utvidgades snabbt och involverade många av världens nationer, inklusive alla stormakter, som bildade två motsatta militära allianser: de Allierade och Axelmakterna. Kriget fortsatte i nästan sex år och slutade med de Allierades seger och Tysklands ovillkorliga kapitulation den 8 maj 1945, ett datum som markerar krigsslutet i Europa. Kriget i Stilla havet avslutades sedan med Japans kapitulation den 2 september 1945.

Kriget hade långtgående konsekvenser och ledde till omfattande förändringar i den internationella ordningen, inklusive bildandet av Förenta Nationerna i ett försök att förhindra framtida globala konflikter. Andra världskriget förändrade också gränser, ekonomier och samhällen över hela världen och lade grunden för kalla kriget mellan USA och Sovjetunionen, vilket dominerade global politik under efterföljande årtionden.


6 Mar 2024