När grundades Stockholm?

När grundades Stockholm?

  • 1. 1252
  • 2. 1567
  • 3. 207

Svar: Rätt svar är att Stockholm grundades år 1252. Och det är Birger jarl som anses vara stadens grundare.

18 Sep 2017