Mellan vilka år pågick andra världskriget?

Mellan vilka år pågick andra världskriget?

  1. Mellan 1939 och 1945
  2. Mellan 1929 och 1935
  3. Mellan 1909 och 1945

Rätt svar: Andra världskriget pågick mellan 1939 och 1945.

Fördjupning i Mellan vilka år pågick andra världskriget

Ca 6 miljoner judar blev mördade under Andra världskriget.

18 Oct 2019