Mellan vilka år pågick andra världskriget?

Mellan vilka år pågick andra världskriget?

  1. 1939–1945
  2. 1914–1918
  3. 1941–1946

Rätt svar:

Andra världskriget pågick mellan 1939 och 1945.

Fördjupning i: Mellan vilka år pågick andra världskriget?

Andra världskriget, som varade från 1 september 1939 till 2 september 1945, är känd som en av de mest förödande konflikterna i mänsklighetens historia. Kriget involverade de flesta av världens nationer, inklusive alla stormakter, som bildade två motsatta militära allianser: De Allierade och Axelmakterna.

Detta globala krig ledde till betydande förändringar i världspolitiken och formade andra halvan av 1900-talet, vilket ledde till en omstrukturering av världens politiska och ekonomiska landskap. Fördjupningen av kunskapen om andra världskriget är viktig för att förstå dess komplexitet och långvariga effekter på världshistorien.


Ibland blir det fel. Oftast på grund av den männskliga faktorn. Har det blivit det här ovanför får du gärna tipsa oss om det. Glöm inte skriva vilken fråga det gäller. Tack på förhand!


20 Dec 2023