Hur stor är jordens omkrets?

Hur stor är jordens omkrets? (över polerna)

  1. Ca 40.000 kilometer över polerna
  2. Ca 400.000 kilometer över polerna
  3. Ca 4.000.000 kilometer över polerna
Rätt svar:

Jordens omkredt är 40 000 kilometer över polerna.

Fördjupning i Hur stor är jordens omkrets

Idag vet vi att jorden är ca 40 000 kilometer över polerna. För mäter man kring ekvatorn blir jorden nämligen något längre eftersom jorden inte är ett perfekt runt klot. Men mellan molerna är det nästan exakt 40 0000 kilometer. Och det är ingen slump att det är så jämöt eftersom ursprunligen så var en meter en tiomiljondel av avståndet från polen till ekvatorn.


Kategori: Jorden.

23 Mar 2023