Hur många världsdelar finns det?

Hur många världsdelar finns det?

  1. 7
  2. 17
  3. 4
Rätt svar:

Det finns 7 världsdelar på jorden.

Fördjunping av: Hur många världsdelar finns det

Det är Afrika, Nordamerika, Sydamerika, Antarktis, Asien, Europa och Oceanien.

Kategori: Geografi

22 jul 2020