Hur många kanter har en kub?

Hur många kanter har en kub?

  1. 12 kanter
  2. 6 kanter
  3. 8 kanter
Rätt svar:

En kub har 12 kanter.

Fördjupning i: Hur många kanter har en kub?

Sedan har den 6 sidor och 8 hörn. En kub är en rätvinklig tredimensionell figur där alla kanterna är lika långa. Det skapar 12 kanter.


Kategori: Geometri

22 okt 2020