Hur lång är en tum?

Hur lång är en tum?

  1. 2,54 cm
  2. 1,54 cm
  3. 1 m

Rätt svar:

En tum är exakt 0,0254 meter. Det vill säga 2,54cm.

Fördjupning i: Hur lång är en tum?

Att en tum är exakt 0,0254 meter fastslogs först av USA och samväldet (mellanstatlig organisation bestående av 53 självständiga länder) på 1950-talet och finns nu definierad i en ISO-standard och är alltså en internationella foten.


Andra frågor relaterade till: Hur lång är en tum?


Kontakta oss om Hur lång är en tum?

Om du tycker något inte stämmer så får du gärna säga det till oss så vi kan titta på det. Är det fel kommer vi ändra det så snabbt vi kan.


31 Dec 2023