Hur högt iq är normalt?

Hur högt iq är normalt?

  1. 90-109
  2. 140-150
  3. 50-60
Rätt svar:

90-109 anses ofta som normalt

Fördjupning i Hur högt iq är normalt?

Vad som är normalt beror så klart lite på vem man frågar men 90-109 anses som normakt eftersom ca 50% av befolkningen har just det. Och ett iq på mellan 80-89 är under normalt och det är ca 16% som har det. 70-79 är lågt och det har ca 6-7%. Och mycket lågt har ca 2% och det är under 70. Över normalt är 110-119 och det har ca 16%. Som du se så är det lika många som har under normalt som har över normalt. Högt är 120-129 vilket ca 6-7% har och extremt högt över det vilket ca 2% har. Samma mönster där alltså.

28 Feb 2000