Frågor om andra världskriget

Frågor om andra världskriget är en samling med frågor om Andra världskriget. Vi har gjort dom så att du kan använda dom i en frågesport eller tipspromenad. Men tre olika alternativ på alla det vill säga. Vi tipsar även vidare om andra kategorier som gäller liknande frågor. Vill du bidra själv får du väldigt gärna maila in frågor till oss. Det är dock viktigt att dom är unika och inte tagna från någon annan.

När kapitulerade Tyskland vid slaget om staden Berlin?

  1. 2 maj 1939
  2. 2 maj 1945
  3. 2 december 1945

Rätt svar: Det rättare svaret är att Tyskland kapitulerade den 2 maj 1945. Det vill säga samma år som kriget var slut.

30 Jan 2011