Vart i Stockholm ligger Skansen?

Vart i Stockholm ligger Skansen?

  1. Djurgården
  2. Södermalm
  3. Öfre slotts

Rätt svar: Det är Djurgården som är rätt svar på frågan vart Skansen ligger. Skansen invigdes den 11 oktober 1891. Skansen ägs av en stiftelse.

3 Mar 2002