Rälig - Vad betyder rälig? (skånska)

Vad betyder Rälig?

  1. Riktigt äckligt
  2. Skottkärra
  3. Besvärlig
Rätt svar:

Rälig är ett skånskt ord som betyder riktigt äckligt eller så äckligt att du vill kräkas.

Fördjupning i: Rälig - Vad betyder rälig? (skånska)

Vi har många skånska ord och Rälig är en av det mest använda av dessa. Åtminstone hos våra besökare. Om något är räligt så är det så äckligt så man vill kräkas. Till exempel den här maten är rälig. Då vill personen inte fortsätta äta om vi säger så.

Skånskan har ett ord för skottkärra också och det är rullebör. Även alternativ 3 som är besvärlig har skåningarna ett ord för och det är klyddig.

8 Sep 2022