När grundades Svenska spel?

När grundades Svenska spel?

  1. 1997
  2. 2007
  3. 1987

Rätt svar: Svenska spel som företag grundades 1997 men var en sammanslagning av Svenska penninglotteriet och Tipstjänst. Dock bildades AB Tipstjänst redan 1934.

20 Nov 2017