Vilket land är världens största producent av kaffe?

Vilket land är världens största producent av kaffe?

  1. Brasilien
  2. Etiopien
  3. Colombia

Rätt svar:

Brasilien är världens största producent av kaffe.

Fördjupning i: Vilket land är världens största producent av kaffe?

Kaffe är en av världens mest konsumerade drycker och odlas i över 70 länder runt om i världen. Brasilien är dock den största producenten av kaffe i världen, med en andel på cirka 37% av världens totala produktion. Brasilien har varit en ledande producent av kaffe sedan 1800-talet och dess kaffeindustri är en viktig del av landets ekonomi.

Brasilien odlar huvudsakligen Arabica-sorten, men producerar också Robusta-kaffe. Andra stora kaffe-producerande länder inkluderar Vietnam, Colombia och Indonesien. Kaffe är också en viktig del av många länders kultur och traditioner, och det finns många olika sätt att njuta av drycken runt om i världen.


19 Jan 2024