Vilket århundrade är det nu?

Vilket århundrade är det nu?

  1. 2000-talet
  2. 20-talet
  3. 2020-talet
Rätt svar:

Ett århundrade är alltså 100år. Så nu är det 2000-talet.

Fördjupning i: Vilket århundrade är det nu?

Ett århundrade är 100år. Ett sekel. När vi gick från 1900-talet till 2000-talet så gjorde vi det vid sekelskiftet mellan 1900-talet och 2000-talet. Det firades stor vid nyår 1999.

Kategori: Tid

22 Feb 2023