Vilket år upplöstes Sovjetunionen formellt?

Vilket år upplöstes Sovjetunionen formellt?

  1. 1991
  2. 1989
  3. 1995

Rätt svar:

Sovjetunionen upplöstes formellt år 1991.

Fördjupning i : Vilket år upplöstes Sovjetunionen formellt?

Sovjetunionen, officiellt känt som Unionen av Socialistiska Sovjetrepubliker (USSR), upplöstes formellt den 26 december 1991. Detta markerade slutet på en supermakt som hade en stor inverkan på global politik och ekonomi under större delen av 1900-talet. Upplösningen följde efter flera år av ekonomisk svårighet, politiska omvälvningar och växande nationalistiska rörelser inom unionens olika republiker.

Upplösningen av Sovjetunionen inleddes med självständighetsförklaringar från dess olika republiker, med början i Baltikum och följdes av en kedjereaktion bland de andra medlemsstaterna. En av de mest betydande händelserna under denna tid var kuppförsöket i augusti 1991, som misslyckades men accelererade processen mot upplösning.

Den formella upplösningen ägde rum när den högsta sovjeten (det högsta statsorganet) erkände självständigheten hos de 12 sovjetrepublikerna och därmed upphävde sin egen makt. Detta ledde till upprättandet av Oberoende Samväldet (CIS) och slutet på den kalla krigs-eran. Sovjetunionens fall hade stora konsekvenser för världspolitiken, vilket inkluderade slutet på den långa perioden av kalla kriget mellan Sovjetunionen och USA.


29 Jan 2024