Vilket år kom första iphone?

Vilket år kom första iphone?

  1. 2011
  2. 2001
  3. 2007
Rätt svar:

År 2007 kom första iPhone.

Fördjupning i: Vilket år kom första iphone

Året var 2007 när iPhone såg sitt ljus för första gången. Eller rättare sätt allmänheten såg iPhone för första gången och kunde köpa den. Sedan den dagen förändrades allt och idag har nästan alla en smartphone.

Kategori: Teknik

25 May 2023