Vilket år föddes Michael Jackson?

Vilket år föddes Michael Jackson?

  1. 1958
  2. 1968
  3. 1961
Rätt svar:

Michael Jackson föddes 29 augusti 1958.

Fördjunping i: Vilket år föddes Michael Jackson?

Michael Joseph Jackson föddes 29 augusti 158 i Gary i Indiana USA. 50år senare så dog han den 25 juni 2009. Då i Los Angeles i Kalifornien USA. Han led av sömnbesväs och ska ha dött av en överdos av narkosmedel. Det ska ha gjort att han fick hjärtstillestånd och dog.


Kategori: Musik

6 Nov 2022