Vem var Martin Luther?

Vem var Martin Luther?

  1. En munk
  2. En president i USA
  3. En tennisspelare
Rätt svar:

Martin Luther var en munk.

Fördjunping i: Vem var Martin Luther?

Martin Luther var en centralfigur i den protestantiska reformationen, en tysk munk och teolog född den 10 november 1483. Han blev mest känd för sina 95 teser, som han spikade upp på kyrkporten i Wittenberg 1517, vilket utmanade den katolska kyrkans praxis att sälja avlat. Luthers åsikter ledde till en djupgående förändring i kyrkans struktur och kristendomens riktning.

Han kritiserade starkt vad han ansåg vara kyrkans korruption och dess maktmissbruk, särskilt i frågor som rörde syndaförlåtelse och människans frälsning. Luther ansåg att frälsningen inte kunde köpas utan uppnåddes genom tro allena. Hans översättning av Bibeln till tyska gjorde de heliga skrifterna tillgängliga för en bredare allmänhet, vilket bidrog till att sprida hans idéer och främja läskunnighet. Martin Luther dog den 18 februari 1546, men hans arv lever kvar som en grundpelare i den protestantiska traditionen.


10 Oct 2023