Vem uppfann mobiltelefonen?

Vem uppfann mobiltelefonen?

  1. Martin Cooper
  2. Thomas Edison
  3. Steve Jobs

Rätt svar:

Martin Cooper uppfann mobiltelefonen.

Fördjupning i: Vem uppfann mobiltelefonen?

Martin Cooper, en ingenjör vid Motorola, anses vara uppfinnaren av den första praktiska handhållna mobiltelefonen. Den 3 april 1973 genomförde Cooper det första publika samtalet med en prototyp av en mobiltelefon på gatorna i New York City. Denna händelse markerade en viktig milstolpe i kommunikationsteknikens historia och lade grunden för den mobila kommunikationens framtid.

Den första mobiltelefonen som Cooper använde var Motorola DynaTAC 8000X, som senare blev tillgänglig för allmänheten under 1980-talet. Denna innovation inledde en ny era där kommunikation blev möjlig nästan var som helst och när som helst, vilket dramatiskt förändrade hur människor interagerar med varandra och med världen omkring dem. Coopers bidrag till telekommunikation har gett honom erkännande som en pionjär inom mobil teknik.


28 Jan 2024