Vem skrev den dystopiska romanen 1984?

Vem skrev den dystopiska romanen 1984?

  1. Ernest Hemingway
  2. George Orwell
  3. F. Scott Fitzgerald
Rätt svar:

Den dystopiska romanen 1984 skrevs av George Orwell.

Fördjupning i Vem skrev den dystopiska romanen 1984?

George Orwell, vars riktiga namn var Eric Arthur Blair, skrev den dystopiska romanen 1984 och publicerade den 1949. Boken utspelar sig i en framtid där samhället är kontrollerat av en totalitär stat ledd av "Stora Broder". Den är känd för sina insikter om övervakning, statlig kontroll och individens kamp för frihet och sanning. Orwell skapade med "1984" en varning om farorna med okontrollerad politisk makt och hur den kan användas för att manipulera och kontrollera massorna. Det är en av de mest inflytelserika romanerna från 1900-talet och fortsätter att vara relevant idag, särskilt med tanke på debatten om övervakning och integritet i den digitala tidsåldern.

28 Oct 2023