Vad är kolera?

Vad är kolera?

  1. En sjukdom.
  2. En insekt som man får i magen.
  3. En maträtt

Rätt svar: Kolera är en sjukdom som man får i magen. Det som gör kolera som mest farligt är vätskeförlusten man får av den. Den kan bli så allvarlig att man dör på grund av det. Du kan se fler frågor om sjukdomar i kategorin sjukdomar.

24 aug 2019