Vilka eller vilket år var spanska sjukan?

Vilka eller vilket år var spanska sjukan?

  1. Januari 1918-1920
  2. Januari 1948
  3. December 1958-1962
Rätt svar:

Spanska sjukan utbröt januari 1918 och höll på till december 1920.

Fördjunping i: Vilket år var spanska sjukan

Totalt ska över 50 miljoner dött av spanska sjukan och över 500 miljoner ska ha varit smittade. Direkt orsak ska ha varit influensavirus typ A undertyp H1N1.

22 Jul 2020