Stavas det - På väg eller påväg?

Stavas det - På väg eller påväg?

  1. På väg
  2. Påväg
  3. På väg och påväg är rätt stavat
Rätt svar:

På väg ska alltid stavas isär.

Fördjupning i: Stavas det - På väg eller påväg?

I svenskan stavas uttrycket som beskriver att någon är i färd med att förflytta sig eller att något är på gång som "på väg". Detta skrivs som två separata ord och används för att ange rörelse eller progress. "Påväg" i ett sammanhang där det avses att något är i process eller rörelse är inte en accepterad stavning i svenskt språkbruk. Därför är "På väg" den korrekta stavningen när man vill uttrycka att något är på gång eller när någon befinner sig i rörelse från en plats till en annan.


28 Jul 2023