När startade Facebook

När startade Facebook?

  • 1. 2004
  • 2. 1999
  • 3. 2001

Rätt svar: Februari 2004

18 Jul 2017