Hur mycket koffein är det i kaffe?

Hur mycket koffein är det i kaffe?

  1. Ca 40 mg per 100g
  2. Ca 1g per 100g
  3. Ca 400 mg per 100g
Rätt svar:

Det är ca 40 mg koffein i 100g kaffe.

Fördjupning i Hur mycket koffein är det i kaffe?

Koffeinhalten i kaffe varierar dock en aning beroende på om det tex är Arabica eller Robusta. Där Arabica innehåller ca 1% koffein och Robusta ca 2% koffein. Om vi räknar på en kopp kaffe istället för 100g så har tex en kopp som är på 135 ml 80mg koffein. Det kan jämföras med en coca cola burk som är 33cl och då innehåller 32 mg koffein. Om vi skulle räkna på samma mängd kaffe och coca cola så skulle det alltså innebära att kaffe har ca6 gånger så mycket koffein som Coca cola.


Kategori: Mat, Dryck

31 Dec 2021