Hur många kommuner finns det i Sverige?

Hur många kommuner finns det i Sverige?

  1. 290 kommuner
  2. 305 kommuner
  3. 320 kommuner

Rätt svar:

Det finns totalt 290 kommuner i Sverige.

Fördjupning i Sveriges kommuner

Sverige är indelat i kommuner som är självstyrande enheter med ansvar för bland annat skola, omsorg, miljö och infrastruktur. Kommunerna har också ansvar för planering och byggande av bostäder samt näringslivsutveckling i sina områden. Men hur många kommuner finns det egentligen i Sverige?

Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) finns det totalt 290 kommuner i Sverige. Detta inkluderar både större städer som Stockholm, Göteborg och Malmö, men också mindre kommuner på landsbygden. En av de minsta kommunerna i Sverige är Bjurholm i Västerbotten, medan den största kommunen är Stockholm.

Kommunerna spelar en viktig roll för samhället och för att säkerställa välfärden för invånarna i Sverige. Genom att ha en närhet till medborgarna kan kommunerna ta hänsyn till lokala förhållanden och utveckla anpassade lösningar för att möta invånarnas behov.

Kategori: Samhälle

25 Feb 2024