Hur många grundlagar har Sverige?

Hur många grundlagar har Sverige?

  1. 44
  2. 14
  3. 4
Rätt svar:

Sverige har fyra grundlagar.

Fördjupning i: Hur många grundlagar har Sverige?

Det är regeringsformen, successionsordningen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Dessa finns för att skydda våran demokrati.


Kategori: Sverige

11 Dec 2020